Рехабилитатор

Рая Петрова

Завършила МК „Йорданка Филатетова“, гр. София, специалност Рехабилитатор. Започва работа в СБР „Здраве“, гр. Банкя през 2022 г.  познания в областта на ортопедия и травматология

Вижте повече »

Соня Томова

Завършва ПМИ в гр. София.От 1978 г. работи в СБР „Здраве“ гр. Банкя на длъжност рехабилитатор в кинезитерапията впоследствие е в отделение – функционална диагностика. Трудов

Вижте повече »

Виктор Александров

Завършил бакалавър в МК „Йорданка Филаретова” гр. София.Продължава магистърска степен във ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, специалност „Медицинска Рехабилитация и балнеология”.   Допълнителни квалификации:

Вижте повече »

Цветелина Юсева

Завършила в МК „Йорданка Филаретова“ гр. София.Продължава магистърска степен във ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”, специалност „Медицинска Рехабилитация и балнеология”.   Допълнителни квалификации: познания

Вижте повече »

Любомир Миронов

Завършва Софийски университет, специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.От 2017 г. работи в СБР „Здраве“, гр. Банкя.Към момента е на назначен за главен рехабилитатор в отдел

Вижте повече »

Идриз Мислими

Засършил 2017 г. Софийски университет, специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.Започва работа в СБР „Здраве“, гр. Банкя от 2018 г.   Допълнителни квалификации: рехабилитация при спортни

Вижте повече »

Пламен Зарев

Завършва в Русенски университет „Ангел Кънчев”, гр. Русе, специалност „Ерготерапия”.От 2018 г. работи в СБР „Здраве“, гр. Банкя.От 2020 до 2022 г. е на длъжност „Главен

Вижте повече »

Найден Найденов

Завършил „Медицински колеж“, гр. Стара Загора, специалност Рехабилитатор.Получена магистърска степен в НСА „Васил Левски”.Работил към футболен отбор ПФК Берое в гр. Стара Загора като кинезитерапевтРаботил

Вижте повече »

Леди Маркова

Завършила ПМИ гр. София 1979 г.Започва работа в ИЛЧГ – филиал гр. Банкя, длъжност рехабилитатор.От 1985 г. до днешна дата работи в СБР „Здраве“, гр.

Вижте повече »

Славка Дамянова

Завършва средно медицинско училище  СОУ„Кирил и Методии“, специалност Рехабилитатор. След завършването си започва работа в СКК гр. Банкя.След 1993 г., работи 10 години в Либия

Вижте повече »

Елисавета Тасева

Завършва медицински колеж „Йорданка Филаретова” 1994 г., специалност Рехабилитатор.Продължава образованието си в МУ София, специалност „Здравни грижи”. Работила е в Клиничен център за рехабилитация и

Вижте повече »