Любомир Миронов

Завършва Софийски университет, специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.
От 2017 г. работи в СБР „Здраве“, гр. Банкя.
Към момента е на назначен за главен рехабилитатор в отдел  „Кинезитерапия”.
  • познания в областа на спортни травми
  • познания в областта на неврологични заболявания
  • познания в областта на ортопедия и траматология
  • участник в Първи и втори национален конгрес по Невросонология и мозъчна хемодинамика
  • познания в областта на проприоцептивно нервно – мускулно улесняване (PNF)
 
Преподавател към МК „Йорданка Филаретова“ по Клинична практика.

Любомир Миронов

Рехабилитатор
Изследване:
Кабинет:
Работно време: