Найден Найденов

Завършил „Медицински колеж“, гр. Стара Загора, специалност Рехабилитатор.
Получена магистърска степен в НСА „Васил Левски”.
Работил към футболен отбор ПФК Берое в гр. Стара Загора като кинезитерапевт
Работил в болница „ Токуда“ гр. София. След това работи в Кремиковци Ботунец.
Към момента е на позиция „Рехабилитатор” в СБР „Здрааве“, гр. Банкя.
 
Допълнителни квалификации:
  • неврологични увреждания
  • спортни травми
  • познания в областта на ортопедията и травматологията
  • познания в областта на проприоцептивно нервно-мускулно улесняване (PNF)

Найден Найденов

Рехабилитатор
Изследване:
Кабинет:
Работно време: