Начало » Лечение

Заболявания на централна и периферна нервна система

Рехабилитация при заболявания на централна и периферна нервна система Нашите рехабилитационни програми имат за цел да възстановят функциите, да облекчат симптомите и да подобрят благосъстоянието на пациентите със заболявания, травми и нарушения на нервната система. След установяването на неврологично заболяване като множествена склероза, болест на Паркинсон, детска церебрална парализа, мускулна атрофия, дископатия, полиневропатия, прекаран инсулт и др., е важно да се доверите на специалисти, които имат знанията, опита и експертизата да възстановят Вашето здраве и самостоятелност по най-добрия и щадящ организма Ви начин. Покажи по прием: Всички НЗОК НОИ Свободен прием

КП 254: Продължително лечение и ранна рехабилитация след исхемичен или хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми.

 • Продължително лечение и ранна рехабилитация след исхемичен или хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми.

КП 259: Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

 • Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

КП 260: Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

 • Детска церебрална парализа - спастична, атактична или дискинетична форма

КП 261: Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

 • Вродени миопатии
 • Мускулна дистрофия
 • Спинална мускулна атрофия
 • ЛАС-болест на двигателния неврон

КП 262: Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

 • Кауда еквина синдром
 • Вродени аномалии на ЦНС
 • Сирингомиелия и сирингобулбия
 • Последици от оперативно лечение на доброкачествени тумори на ЦНС
 • Тежки спастични парези на крайници
 • Последици от черепномозъчни травми и травми на гръбначен мозък
 • Мултиплена склероза
 • Паркинсонова болест
 • Последици от мозъчен инсулт- исхемичен, хеморагичен, субарахноидна хеморагия

КП 263: Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система

 • Периферна пареза на горен или долен крайник.
 • Синдром на Гилен –Баре и други възпалителни полиневропатии.
 • Медикаментозна полиневропатия
 • Наследствени полинеропатии и атаксии
 • Множествен мононеврит
 • Травми на периферен нерв на горни и долни крайници
 • Увреждания на нервни коренчета и плексуси на горни и долни крайници
 • Парализа на БЕЛ/периферна увреда на 7 ЧМН/