Леди Маркова

Завършила ПМИ гр. София 1979 г.
Започва работа в ИЛЧГ – филиал гр. Банкя, длъжност рехабилитатор.
От 1985 г. до днешна дата работи в СБР „Здраве“, гр. Банкя.
40 г. трудов стаж.
 
  • познания в областта на балнеологията
  • масаж
  • лечебна физкултура
  • познания в ортопедия в областта на ортопедията и травматологията

Леди Маркова

Рехабилитатор
Изследване:
Кабинет:
Работно време: