Славка Дамянова

Завършва средно медицинско училище  СОУ„Кирил и Методии“, специалност Рехабилитатор. След завършването си започва работа в СКК гр. Банкя.
След 1993 г., работи 10 години в Либия по специалността. След завръщането си работи в „ПРОТО“ Дружба, след това продължава работа в СБР „Здраве“.
  • познания в неврологичните заболявания
  • познания в балнеологията
  • масаж
  • познания в лечебната физкултура
  • познания в областта на акопресурата

Славка Дамянова

Рехабилитатор
Изследване:
Кабинет:
Работно време: