Цветелина Юсева

Завършила в МК „Йорданка Филаретова“ гр. София.
Продължава магистърска степен във ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”, специалност „Медицинска Рехабилитация и балнеология”.

 

Допълнителни квалификации:

  • познания в областта на електростимулация и електродиагностик
  • познания в областта на заболявания на ЦНС
  • познания в областта на периферни увреди
  • познания в обласста на ортопедия и траматология

Цветелина Юсева

Рехабилитатор
Изследване:
Кабинет:
Работно време: