Идриз Мислими

Засършил 2017 г. Софийски университет, специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.
Започва работа в СБР „Здраве“, гр. Банкя от 2018 г.

 

Допълнителни квалификации:

  • рехабилитация при спортни травми
  • познания в областта на неврологичните заболявания
  • познания в областта на ортопедични и травматични увреждания
  • познания в областта на проприоцептивно нервно-мускулно улесняване (PNF)

Идриз Мислими

Рехабилитатор
Изследване:
Кабинет:
Работно време: