Пламен Зарев

Завършва в Русенски университет „Ангел Кънчев”, гр. Русе, специалност „Ерготерапия”.
От 2018 г. работи в СБР „Здраве“, гр. Банкя.
От 2020 до 2022 г. е на длъжност „Главен рехабилитатор“ в отдел Кинезитерапия.

  • познания в областта на трудотерапията
  • адаптация на пациента към социалниа начин на живот
  • познания в областта на заболяванията на ССС
  • познания в областта на ортопедия и траматология
  • познания в областта на проприоцептивно нервно-мускулно улесняване (PNF)

Пламен Зарев

Рехабилитатор
Изследване:
Кабинет:
Работно време: