Елисавета Тасева

Завършва медицински колеж „Йорданка Филаретова” 1994 г., специалност Рехабилитатор.
Продължава образованието си в МУ София, специалност „Здравни грижи”. Работила е в Клиничен център за рехабилитация и профилактика на сърдечносъдови заболявания гр. Банкя СБДПЛР „ Кремиковци“, СБР „Ясен“ гр. Банкя.
В момента продължава работа в СБР „Здраве“ гр. Банкя, 26 години трудов стаж.

Елисавета Тасева

Рехабилитатор
Изследване:
Кабинет:
Работно време: