Начало » За пациента

Новини

Конспект за конкурс за зачисляване за специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“

Рехабилитация – същност, определение, видове, основни принципи, контингенти за рехабилитация. Рехабилитационен потенциал.   Функционална оценка на опорно-двигателния апарат – мускулна сила /ММТ/, ставна подвижност /ъглометрия/,

Мобилна специализирана медицинска помощ

И през 2020 година Централният кооперативен съюз продължи да внедрява иновации в различните кооперативни бизнес сектори. Това породи идеята да предостави на СБР „Здраве“ ЕАД