Соня Томова

Завършва ПМИ в гр. София.
От 1978 г. работи в СБР „Здраве“ гр. Банкя на длъжност рехабилитатор в кинезитерапията впоследствие е в отделение – функционална диагностика. Трудов стаж по специалността 44 г.
  • ЕКГ
  • курс по аналитична гимнастика
  • курс по сърдечна рехабилитация – холтер ЕКГ, холтер артериално налягане, велоаргометрия

Соня Томова

Рехабилитатор
Изследване:
Кабинет:
Работно време: