Рехабилитация

Рая Петрова

Завършила МК „Йорданка Филатетова“, гр. София, специалност Рехабилитатор. Започва работа в СБР „Здраве“, гр. Банкя през 2022 г.  познания в областта на ортопедия и травматология

Вижте повече »

Таня Сотирова

Завършила полувисш Медицински институт – София през 1993 г.Започва работа в СБР Здраве, гр. Банкя през 1995 г. до 2006 г.Работила до 2008г в АДИС

Вижте повече »

Владимир Узунски

През 1993 г. завършва ПМИ „Йорданка Филаретова”, специалност „Лечебен масаж“.През 2007 г., завършва надбазова програма в МУ София. Започва работа през 1998 г. в СБР

Вижте повече »

Иванела Иванова

През 2016 г. завършва в ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград.Квалифационна стапен бакалавър „Кинезитерапия“. През 2017 г. защитава магистърска степен в НСА „Васил Левски“ гр. София, специалност

Вижте повече »

Снежана Такова

Завършва НАС „Васил Левски” гр. София през 1996 г., специалност „Кинезитерапия”. От 1996 г. започва работа в СБР „Здраве“, гр. Банкя.26 години трудов стаж. Допълнителни квалификации:

Вижте повече »

Соня Томова

Завършва ПМИ в гр. София.От 1978 г. работи в СБР „Здраве“ гр. Банкя на длъжност рехабилитатор в кинезитерапията впоследствие е в отделение – функционална диагностика. Трудов

Вижте повече »

Виктор Александров

Завършил бакалавър в МК „Йорданка Филаретова” гр. София.Продължава магистърска степен във ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, специалност „Медицинска Рехабилитация и балнеология”.   Допълнителни квалификации:

Вижте повече »

Цветелина Юсева

Завършила в МК „Йорданка Филаретова“ гр. София.Продължава магистърска степен във ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”, специалност „Медицинска Рехабилитация и балнеология”.   Допълнителни квалификации: познания

Вижте повече »

Любомир Миронов

Завършва Софийски университет, специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.От 2017 г. работи в СБР „Здраве“, гр. Банкя.Към момента е на назначен за главен рехабилитатор в отдел

Вижте повече »

Идриз Мислими

Засършил 2017 г. Софийски университет, специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.Започва работа в СБР „Здраве“, гр. Банкя от 2018 г.   Допълнителни квалификации: рехабилитация при спортни

Вижте повече »