Рехабилитация

Пламен Зарев

Завършва в Русенски университет „Ангел Кънчев”, гр. Русе, специалност „Ерготерапия”.От 2018 г. работи в СБР „Здраве“, гр. Банкя.От 2020 до 2022 г. е на длъжност „Главен

Вижте повече »

Найден Найденов

Завършил „Медицински колеж“, гр. Стара Загора, специалност Рехабилитатор.Получена магистърска степен в НСА „Васил Левски”.Работил към футболен отбор ПФК Берое в гр. Стара Загора като кинезитерапевтРаботил

Вижте повече »

Леди Маркова

Завършила ПМИ гр. София 1979 г.Започва работа в ИЛЧГ – филиал гр. Банкя, длъжност рехабилитатор.От 1985 г. до днешна дата работи в СБР „Здраве“, гр.

Вижте повече »

Славка Дамянова

Завършва средно медицинско училище  СОУ„Кирил и Методии“, специалност Рехабилитатор. След завършването си започва работа в СКК гр. Банкя.След 1993 г., работи 10 години в Либия

Вижте повече »

Елисавета Тасева

Завършва медицински колеж „Йорданка Филаретова” 1994 г., специалност Рехабилитатор.Продължава образованието си в МУ София, специалност „Здравни грижи”. Работила е в Клиничен център за рехабилитация и

Вижте повече »

Ваня Пейчева

Завършва МК „Йорданка Филаретова” гр. София, специалност Рехабилитатор. Има 26 години трудов стаж в България и 14 години в Кувейт по специалността.   Допълнителни квалификации:

Вижте повече »

Маргарета Качмаджик

Завършила СУ „Климент Охридски” бакалавърска и магистърска степен с отличен успех. Трудов стаж 15 години.   Допълнителни квалификации: тифло и сурдо педагогика соматопедия

Вижте повече »