Снежана Такова

Завършва НАС „Васил Левски” гр. София през 1996 г., специалност „Кинезитерапия”. От 1996 г. започва работа в СБР „Здраве“, гр. Банкя.
26 години трудов стаж.
 
Допълнителни квалификации:
  • ЕКГ
  • йога
  • познания в областта на балнеологията
  • масаж
  • познания в обласста на ортопедия и траматология
  • познания в областта на проприоцептивно нервно – мускулно улесняване (PNF)

Снежана Такова

Кинезитерапевт
Изследване:
Кабинет:
Работно време: