Иванела Иванова

През 2016 г. завършва в ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград.
Квалифационна стапен бакалавър „Кинезитерапия“. 
През 2017 г. защитава магистърска степен в НСА „Васил Левски“ гр. София, специалност „Кинезитерапия в Ортопедия и травматология“. 
Започва работа в СБР „Здраве“, гр. Банкя през 2016 г.
 
Допълнителни квалификации:
  • мобилизация на периферни стави
  • масаж – класически и спортен
  • познания в областта на ортопедия и траматология
  • познания в областта на проприоцептивно нервно – мускулно улесняване (PNF)

Иванела Иванова

Кинезитерапевт
Изследване:
Кабинет:
Работно време: