Таня Сотирова

Завършила полувисш Медицински институт – София през 1993 г.
Започва работа в СБР Здраве, гр. Банкя през 1995 г. до 2006 г.
Работила до 2008г в АДИС – Дипломатически клуб Бояна.
Продължава работа в СБДПЛР Кремиковци АД. От 2008 до момента работи в СБР Здраве гр. Банкя.
Допълнителни квалификации – надграждаща програма за степен Бакалавър през 2006 г.

Таня Сотирова

Масажист
Изследване:
Кабинет:
Работно време: