Ваня Пейчева

Завършва МК „Йорданка Филаретова” гр. София, специалност Рехабилитатор.

Има 26 години трудов стаж в България и 14 години в Кувейт по специалността.

 

Допълнителни квалификации:

  • кардиологична рехабилитация
  • акопресура
  • следдипломен интензивен курс за обучение по педиатрия
  • роля на физиотерапията при лечение на деца с вродени мускулноскелетни проблеми

Ваня Пейчева

Рехабилитатор
Изследване:
Кабинет:
Работно време: