Електролечение

Във физиотерапията се използват ниско, средно и високочестотни токове. Те имат различна прониквателна способност в човешкото тяло, действие и ефекти. Физиотерапевтът поставя електроди върху повърхността на кожата, където преминават токове с ниска интензивност, които не представляват риск за здравето и са полезни за лечение на състояния като оток, болка, спазми или за укрепване на мускулите.

Радар

Процедурата с радар е посредством високочестотен ток с малка дължина на вълната ( микровълнова терапия). Проникването е много дълбоко (до 4 см в тялото), а

Прочетете повече »

Ток на Д`Арсонвал

Същност на процедурата – високочестотен ток се предава на мускулните и ставни структури на пациента с помощта на стъклен електрод, с евакуиран въздух и запълнен

Прочетете повече »

УВЧ

Апарати използващи ултрависокочестотни магнитни вълни (UHF-терапия, високочестотна диатермия) излъчват топлинна енергия която има по-голяма дълбочина на проникване в сравнение с класическите методи (парафинови апликации, хидротерапия,

Прочетете повече »

Магнитотерапия

Използването за терапевтични цели на постоянни и променливи магнитни полета с ниска честота се нарича магнитотерапия. Терапевтичният ефект от такъв тип лечение лежи на основата

Прочетете повече »

Ултразвукова терапия

Ултразвуковата терапия е широко приложима в съвременното физиотерапевтично лечение. В лечебния процес се използват механичните ултразвукови вълни, с които се озвучават засегнатите части от тялото.

Прочетете повече »

Лечение със синусоидалномодулирани токове (СМТ)

Лечението със синусоидалномодулирани токове е известно още като амплипулсова терапия. Процедурата CMT въздейства върху тялото на пациента посредством средночестотен електрически ток с четири различни рода

Прочетете повече »

Интерферентни токове

Интерферентните токове са средночестотни и се наричат така, защото се получават на принципа на т.нар. „интерференция на вълните“. По-достъпно казано, от два средночестотни тока се

Прочетете повече »

Ток на Треберт

Токът на Треберт (среща се и под името “UltraReiz” ток) е нискочестотен ток с правоъгълни импулси. Подобно на останалите нискочестотни токове има обезболяващо и трофично

Прочетете повече »

Диадинамични токове

Монополярни (прави) импулсни токове с полу-синусоидална форма с честота 50-100 Hz., често наслоени върху галваничен ток, така че представляват прави пулсиращи токове. Популярен е още

Прочетете повече »

Транскутанна електрическа нервна стимулация (ТЕНС)

Транскутанната електрическа нервна стимулация (ТЕНС) представлява пропускане на електроимпулси през кожата посредством електроди. От една страна, електричните импулси блокират рецепторите за болка, тъй като те

Прочетете повече »

Йонофореза

Йонофорезата е метод на лечение, при който се използва прав галваничен ток. Той се предава към организма чрез електроди поставени във влажни хидрофилни възглавнички. В

Прочетете повече »