Ток на Треберт

Токът на Треберт (среща се и под името “UltraReiz” ток) е нискочестотен ток с правоъгълни импулси. Подобно на останалите нискочестотни токове има обезболяващо и трофично дийствие, но е с по-малко натоварване върху кожата в сравнение с диадинамичните токове. Поради бързото привикване на пациента, стимулацията се увеличава на всяка минута в продължение на 5 до 7 минути. След това се оставя. Терапията трае най-много 15 минути. Формата на тока се използва успешно при лечение на хронична и остра локализирана болка и е ефективен за намаляване на мускулен спазъм.