Магнитотерапия

Използването за терапевтични цели на постоянни и променливи магнитни полета с ниска честота се нарича магнитотерапия. Терапевтичният ефект от такъв тип лечение лежи на основата на теориите за важността на магнитното поле за правилното функциониране и здраве на човешкия организъм. Във физиотерапията се използват основно импулсни магнитни полета заради по-силното им биологично действие спрямо постоянните магнити. При апаратна магнитотерапия се използват специални индуктори соленоиди или електромагнити, които се поставят в областта на увредата. Доказано е универсалното общобиологично действие на магнитното поле върху целия организъм, като най-характерно е влиянието върху водната структура и частиците с електричен заряд. Така магнитотерапията се свързва с много от процесите в клетъчните мембрани, като ускорява дифузията и осмозата и скоростта на биохимичните реакции. Също така магнитното импулсно поле се свързва с повишаване нивото на антителата и стимулирането на ендокринната система.

Терапевтичните ефекти могат да се обобщят като съдоразширяващо, противооточно, аналгетично, подобряващо трофиката и регенерацията на тъканите действие.

Показания

  • Тендинити, епикондилити, миозити
  • Артрози, артрити, периартрити
  • Радикулити, плексити, неврити
  • Болки в областта на мускулите, сухожилията, ставни болки
  • Посттравматични и постоперативни състояния, фрактури, рани, инфилтрати