Термотерапия

Топлинната терапия, чиито основни ефекти са познати още от древността и са използвани от древните гърци, намира широко приложение към днешна дата за облекчение на различни състояния.

Тя е метод, чрез който се предизвиква локално или генерализирано затопляне,  на болезнената зона или на цялото тяло. В основата на биологичните свойства на топлинната терапия стои предизвиканата от нея вазодилатация на кръвоносните съдове в областта, което от своя страна води до подобряване на снабдяването на прилежащите тъкани с кислород и хранителни вещества и улесняване на процесите на отстраняване на отпадните продукти от обмяната.

Криотерапия

Криотерапия представлява широко прилаган в клиничната практика метод.  Прилагане на местно студово въздействие върху човешкия организъм с лечебна цел. С лед се охлаждат тъканите, благодарение на

Прочетете повече »

Сауна

Представлява процедура с горещ сух въздух в комбинация с контрастна водна процедура. Провежда се в специални помещения. Използва се сух горещ въздух 60-100 гр. Влажността

Прочетете повече »

Луголечение

Черноморската луга е краен продукт при производството на сол по класическия начин – чрез изпаряване на морската вода. Това, което остава над кристализираната сол е

Прочетете повече »

Солукс

Солукс е процедура при която се извършва лечение с видима и инфрачервена светлина. Благотворното въздействие на светлината върху човешкия организъм е в основата на терапията

Прочетете повече »