Физиотерапия

Физикалната терапия, позната още като физиотерапия (fysis – природа, therapia – лечение), е комплекс от средства и методики, насочени към профилактиката и лечението на различни заболявания с помощта на естествени (слънце, море, лечебна кал, вода, масаж, движение) и преформирани (електрически ток, ултразвук, лазерни лъчи, магнитно поле) физикални фактори. Естествените физикални фактори са познати от дълбока древност и стоят в основата на топлолечението, балнеолечението, калолечението, хидротерапията, климатолечението и други базисни за физиотерапията раздели. Преформираните фактори се появяват с развитието на науките физика и електроника и са свързани с използването на апаратура произвеждаща електрически ток, електромагнитни полета, лъчения, механични вълни и други. На основата на апаратурата за лечение се развиват другите раздели на физиотерапията като електролечение, светлинна терапия, ултразвукова терапия, инхалационна терапия и други.

Радар

Процедурата с радар е посредством високочестотен ток с малка дължина на вълната ( микровълнова терапия). Проникването е много дълбоко (до 4 см в тялото), а

Прочетете повече »

Лазер

Във физиотерапията се използват лазерни лъчи от видимия и инфрачервения спектър с голяма насоченост и монохроматичност. Това са нискоенергийни лазери (меки лазери), които действат на

Прочетете повече »

Ток на Д`Арсонвал

Същност на процедурата – високочестотен ток се предава на мускулните и ставни структури на пациента с помощта на стъклен електрод, с евакуиран въздух и запълнен

Прочетете повече »

УВЧ

Апарати използващи ултрависокочестотни магнитни вълни (UHF-терапия, високочестотна диатермия) излъчват топлинна енергия която има по-голяма дълбочина на проникване в сравнение с класическите методи (парафинови апликации, хидротерапия,

Прочетете повече »

Солукс

Солукс е процедура при която се извършва лечение с видима и инфрачервена светлина. Благотворното въздействие на светлината върху човешкия организъм е в основата на терапията

Прочетете повече »

Магнитотерапия

Използването за терапевтични цели на постоянни и променливи магнитни полета с ниска честота се нарича магнитотерапия. Терапевтичният ефект от такъв тип лечение лежи на основата

Прочетете повече »

Ултразвукова терапия

Ултразвуковата терапия е широко приложима в съвременното физиотерапевтично лечение. В лечебния процес се използват механичните ултразвукови вълни, с които се озвучават засегнатите части от тялото.

Прочетете повече »

Вакуум терапия

Съвременната вакуум терапия представлява въздействие върху тялото с вакуумен масаж на засегнатите области. Вакуумното всмукване разширява съдовете и подобрява кръвообращението, с което засилва обмяната на

Прочетете повече »

Лечение със синусоидалномодулирани токове (СМТ)

Лечението със синусоидалномодулирани токове е известно още като амплипулсова терапия. Процедурата CMT въздейства върху тялото на пациента посредством средночестотен електрически ток с четири различни рода

Прочетете повече »

Интерферентни токове

Интерферентните токове са средночестотни и се наричат така, защото се получават на принципа на т.нар. „интерференция на вълните“. По-достъпно казано, от два средночестотни тока се

Прочетете повече »