Тангентор

Представлява комбинирана процедура на леко топла (индиферентна) вана 32-35гр. с подводен душов ( струев) масаж. Пациентът се отпуска 5-6 минути във водата. Върху потопеното във вода тяло се извършва масаж с водна струя с налягане 0,5 -2 атм. Първо тялото се обхожда със струя с по-малко налягане. След това се преминава към болната част с кръгообразни плавни, равномерни спираловидни движения винаги от периферията към центъра. по посока на лимфния и венозен поток.

Показания

 • Травми на ОДА
 • Артро-ревматични заболявания
 • Професионални болести от пренапрежение и вибрации
 • Спастични парези
 • Нарушена периферна циркулация
 • Обезитас
 • Обстипация
 • Колит
 • Физическа преумора

Противопоказания

 • Неоплазми
 • Туберкулоза
 • Инфекциозни болести
 • Фебрилитет
 • Кръвоизливи
 • Сърдечна недостатъчност
 • Арт. хипертония
 • Атеросклероза