Подводна гимнастика

Лечебната физкултура може да бъде групова, индивидуална; пасивна, пасивно-подпомогната, активна. Лечебната гимнастика е подходяща при хора претърпели сърдечни заболявания, ампутации, парализи или заболявания на опорно-двигателния апарат с трайни увреждания, при които човек трябва да се научи да ползва помощни средства и как да се придвижва с тях.

Лечебната физкултура включва строго определени по форма движения или серия от движения с цел да се стимулира оздравяването на пациента, да се възстановят неговата физическа дееспособност и двигателни навици, и да се изградят компенсаторни механизми, имащи за крайна цел да възвърнат здравето и трудоспособността му.

Ползи

  • Изграждат добър мускулен корсет на тялото
  • Подобряват подвижността на гръбначния стълб
  • Изграждат самоконтрол за подържане на правилна стойка, необходимо за предпазване от различни травми и заболявания (хернии) на гърба
  • Позволяват безболезнени движения и поддържане на мускулния тонус при наличие на болка в гърба и шията
  • Позволява аналитично засилване на определена мускулна група, работа за симетрия и балансирано развитие мускулатурата на тялото