Групова гимнастика при пациенти след преживян инсулт

Груповата гимнастика има за цел подобряване на дихателната функция, постепенно подобряване на кръвообращението, възстановяване на двигателната дейност на засегнатите крайници, трениране на координация и не на последно място се оказва позитивно влияние върху психо-емоционалния статус на пациентите.