Индивидуална ЛФК

 

Това е комплекс от упражнения, подбран в съответствие с целите на рехабилитацията. Всяка кинезитерапевтична програма  се прави след функционална оценка.  Вземат се предвид придружаващите заболявания, способностите на пациента и поносимостта му към физическо натоварване.

Правилното дозирано натоварване с постепенно увеличаване спомага за подобряване на движението и възстановяване на функциите на човешкото тяло.