Дихателна гимнастика

Дихателните упражнения се използват както при заболявания на дихателната система, така и при патология от сърдечносъдов тип, обездвижване, особено след травми на опорно-двигателна система и други.

Подобрява белодробната жизнена вместимост, подвижността на гръдния кош и диафрагмата, еластичността на белодробната тъкан, оптимизира се дихателния акт, подобрява се насищането на тъканите с кислород,  което е необходимо на организма за изпълняване на физически усилия.