Рефлексотерапия

Рефлексотерапията е вид терапия, при която чрез третиране на определени зони на повърхността на тялото, може да се окаже положително влияние върху всички или определени вътрешни органи и структури, които обикновено са далеч от мястото на въздействие.

Лазер

Във физиотерапията се използват лазерни лъчи от видимия и инфрачервения спектър с голяма насоченост и монохроматичност. Това са нискоенергийни лазери (меки лазери), които действат на

Прочетете повече »