Кинезитерапевти

Иванела Иванова

През 2016 г. завършва в ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград.Квалифационна стапен бакалавър „Кинезитерапия“. През 2017 г. защитава магистърска степен в НСА „Васил Левски“ гр. София, специалност

Вижте повече »

Снежана Такова

Завършва НАС „Васил Левски” гр. София през 1996 г., специалност „Кинезитерапия”. От 1996 г. започва работа в СБР „Здраве“, гр. Банкя.26 години трудов стаж. Допълнителни квалификации:

Вижте повече »