Our Blog
Tsvetan Hristov

Профилактични прегледи на служители и член-кооператори

Кооперативната Специализирана болница за рехабилитация „Здраве“ ЕАД, гр. Банкя извършва профилактични прегледи на служители и член-кооператори в разширен обем, като част от здравната политика и помощ

Read More »
Tsvetan Hristov

Конспект за конкурс за зачисляване за специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“

Рехабилитация – същност, определение, видове, основни принципи, контингенти за рехабилитация. Рехабилитационен потенциал.   Функционална оценка на опорно-двигателния апарат – мускулна сила /ММТ/, ставна подвижност /ъглометрия/,

Read More »