Начало » За пациента » Новини

Профилактични прегледи на служители и член-кооператори

Кооперативната Специализирана болница за рехабилитация „Здраве“ ЕАД, гр. Банкя извършва профилактични прегледи на служители и член-кооператори в разширен обем, като част от здравната политика и помощ на ЦКС.

Прегледите се извършват в съответното населено място от лекар специалист с високоспециализирана ехографска апаратура и специализираното оборудване на мобилния здравен автомобил COOP, и включват:

1 . Преглед от лекар-специалист

2. ЕКГ

3. Ехография (1 брой по преценка на лекар и в зависимост от необходимостта)
• Ехо Кардиография
• Ехография на корем
• Ехография на щитовидна жлеза

4. Изследване на урина

За посоченият медицински пакет се предоставя преференциална стойност за член-кооператори и работещи в кооперативните организации.
При необходимост, може да се включи извършването на допълнителни прегледи, както и бърз антигенен тест за Ковид 19.
Прегледите се осъществяват с предварителна уговорка за време на провеждане и брой служители.

Конспект за конкурс за зачисляване за специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“

Рехабилитация – същност, определение, видове, основни принципи, контингенти за рехабилитация. Рехабилитационен потенциал.   Функционална оценка на опорно-двигателния апарат – мускулна сила /ММТ/, ставна подвижност /ъглометрия/,

Мобилна специализирана медицинска помощ

И през 2020 година Централният кооперативен съюз продължи да внедрява иновации в различните кооперативни бизнес сектори. Това породи идеята да предостави на СБР „Здраве“ ЕАД