Начало » За пациента » Новини

Конспект за конкурс за зачисляване за специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“

 1. Рехабилитация – същност, определение, видове, основни принципи, контингенти за рехабилитация. Рехабилитационен потенциал.

 

 1. Функционална оценка на опорно-двигателния апарат – мускулна сила /ММТ/, ставна подвижност /ъглометрия/, електродиагностика, електромиография.

 

 1. Функционална оценка при увреди на централния двигателен неврон. Тестуване на спастични парализи.

 

 1. Средства на кинезитерапията. Принципи и методи на тренировката.

 

 1. Кинезитерапия – активни методи.

 

 1. Нервно-мускулна реедукация. Специализирани кинезитерапевтични методи.

 

 1. Кинезитерапия – пасивни методи.

 

 1. Токове с ниско напрежение и ниска честота. Галванотерапия.

 

 1. Електрофорезотерапия.

 

 1. Терапия с нискочестотни токове с регулируеми параметри.

 

 1. Електротерапия на болката.

 

 1. Терапия със средночестотни токове.

 

 1. Токове с високо напрежение и висока честота. Д’Арсонвелизация.

 

 1. Ултрависокочестотна терапия.

 

 1. Дециметровълнова терапия.

 

 1. Микровълнова /сантиметрова/ терапия.

 

 1. Магнитотерпаия.

 

 1. Ултразвукова терапия.

 

 1. Светлотерапия. Лазертерапия.

 

 1. Аерозолечение

 

 1. Хидротерапия.

 

 1. Видове водолечебни и топлолечебни процедури. Криотерапия.

 

 1. Климатолечение. Основни Български курорти.

 

 1. Морелечение.

 

 1. Балнеолечение. Водещи Български курорти.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при сърдечно-съдови заболявания – ИБС.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при сърдечно-съдови заболявания – инфаркт.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при сърдечно-съдови заболявания – хипертонична болест.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при неспецифични възпалителни заболявания на дихателната система.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при възпалителни ставни заболявания.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при дегенеративни ставни заболявания.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при някои детски заболявания. Анатомофизиологични особености на детската възраст,имащи значение за физикалната терапия /заболявания на дихателната и двигателната система/.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на раменния сплит.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при мозъчен инсулт и неговите последици.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при травмени увреди на периферните нерви.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при травмени увреди на гръбначния стълб и гръбначния мозък.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при полиневрит.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при дискова болест/дискова херния/

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при неврит на n. facialis.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при травмени увреди на опорнодвигателния апарат /контузим, рани, дисторзио, травмени луксации /.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при фрактури на костите.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при следтравматични и следимобилизационни контрактури.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при хирургичните коремни и гръдни заболявания и техните усложнения /инфилтрати, перивисцерити, атонични рани/.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при алгоневродистрофии /Зудеков синдром, рамо-ръка синдром/.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при възпалителни гинекологични заболявания.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при ендокринно-обменни заболявания – захарен диабет и обезитас.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на храносмилателната система – гастрит, язва на стомаха и дванадесетопръстника, хронични колити.

 

 1. Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на ушите, носа и гърлото и очни заболявания.

Профилактични прегледи на служители и член-кооператори

Кооперативната Специализирана болница за рехабилитация „Здраве“ ЕАД, гр. Банкя извършва профилактични прегледи на служители и член-кооператори в разширен обем, като част от здравната политика и помощ

Мобилна специализирана медицинска помощ

И през 2020 година Централният кооперативен съюз продължи да внедрява иновации в различните кооперативни бизнес сектори. Това породи идеята да предостави на СБР „Здраве“ ЕАД