Настаняване

Приложения

Ценоразписът представлява Приложение № 1 и е утвърден със Заповед № 33-Ф/08.05.2024 г., на Изпълнителен директор на „СБР-Здраве” ЕАД и подлежи на актуализиране при необходимост