Микробиологична лаборатория

Тест за детекция на КОВИД 19

 • PCR SARS-CoV-2 130.00 лв.
 • Бърз антигенен тест за Ковид-19 /имунохроматографски/ 30.00 лв.
 • Бърз антителен тест за Ковид-19 (IgM, IgG) /имунохроматографски/ 20.00 лв.
 • Бърз антигенен тест Мулти Грип/Ковид-19 /имунохроматографски/ 40.00 лв.
 • Количествено изследване на IgA антитела срещу SARS-CoV-2 S1/S2/Whole Spike/Nucleocapsid 26.00 лв.

  ранен имунен отговор

 • Количествено изследване на IgG антитела срещу SARS-CoV-2 S1/S2/Whole Spike 26.00 лв.

Тест за детекция на грип А и В

 • PCR Influ A/B / RSV 130.00 лв.
 • Бърз антигенен тест грип А и В /имунохроматографски/ 20.00 лв.

Други PCR тестове

 • PCR Strep A 150.00 лв.
 • PCR HPV 150.00 лв.
 • PCR HCV 150.00 лв.
 • PCR HBV 115.00 лв.
 • PCR HIV viral load 115.00 лв.
 • PCR HIV qualitative 115.00 лв.

Секрети

 • Гърлен секрет 22.00 лв.
 • Назофарингеален секрет 22.00 лв.
 • Храчка 22.00 лв.
 • Урина за урокултура 20.00 лв.
 • Уретрален секрет 22.00 лв.
 • Влагалищен секрет 22.00 лв.
 • Цервикален секрет 22.00 лв.
 • Простатен секрет 23.00 лв.
 • Еякулат 22.00 лв.
 • Изпражнение/анален секрет 20.00 лв.
 • Кръв за хемокултура (сет аеробен + анаеробен бульон) 42.00 лв.
 • Антибиограма с 6 антибиотични диска 14.00 лв.
 • Ранев материал и гной 22.00 лв.
 • Очен секрет 22.00 лв.
 • Ушен секрет 22.00 лв.
 • Кръв за хемокултура 42.00 лв.
 • Антибиограма 14.00 лв.

Серологични изследвания

 • Антистрептолизинов титър (AST) 14.00 лв.
 • Ревматоиден фактор (RF) 14.00 лв.
 • Сифилис (RPR) 14.00 лв.
 • Инфекциозна мононуклеоза скринингов тест (Paul-Bunnell) 14.00 лв.
 • Бърз Антигенен тест за хламидия (C.trachomatis) 25.00 лв.
 • Бърз Антигенен тест за B-Streptococcus gr.A в гърлен секрет 16.00 лв.

Приложения

Ценоразписът представлява Приложение № 1 и е утвърден със Заповед № 23-Ф/14.06.2022 г., на Изпълнителен директор на „СБР-Здраве” ЕАД и подлежи на актуализиране при необходимост.

Прием

Вижте условията за постъпване и необходимите документи за желания от вас прием.

Използвайте лесния и удобен онлайн процес, за да изпратите документи.