Клинична лаборатория

Кръвна картина

 • ПКК / пълна кръвна картина 6.50 лв.
 • ДКК / диференциално броене на левкоцити / микроскопско изследване 6.00 лв.
 • Морфология на еритроцити 6.00 лв.
 • Скорост на утаяване на еритроцити /СУЕ 2.00 лв.

Хемостазеология и коагулация

 • Време на кървене 2.00 лв.
 • Време на съсирване 2.00 лв.
 • Протромбиново време YNR 5.00 лв.
 • Протромбиново време с капилярна кръв 8.00 лв.
 • A PTT /ККВ 4.00 лв.
 • Фибриноген 4.00 лв.

Биохимични изследвания

Субстрати

 • Кръвна захар /Глюкоза 3.00 лв.
 • КЗП 8.00 лв.
 • ГТТ /обременяване с глюкоза 8.00 лв.
 • Гликиран хемоглобин 15.00 лв.
 • Урея 3.00 лв.
 • Креатинин 3.00 лв.
 • Пикочна киселина 3.50 лв.
 • Билирубин / Общ 3.00 лв.
 • Билирубин /Директен 3.00 лв.
 • Общ белтък 3.00 лв.
 • Албумин 3.00 лв.
 • Холестерол / Общ 3.00 лв.
 • Триглицериди 3.50 лв.
 • Мастен профил/холестерол, триглицериди, HDL, LDL/ 10.00 лв.

Ензими

 • АСАТ /ГОТ/ 3.50 лв.
 • АЛАТ /ГПТ 3.50 лв.
 • ГГТ / гама ГТ 3.50 лв.
 • Алкална фосфатаза 3.50 лв.
 • Алфа амилаза 4.00 лв.
 • Креатининфосфокиноза /СРК 5.00 лв.

Електролити

 • Калий и Натрий 6.00 лв.
 • Калций 3.00 лв.
 • Фосфор 3.00 лв.
 • Желязо 5.00 лв.
 • Желязо свързващ капацитет / ЖСК 6.50 лв.

Имунология и серология

 • С реактивен протеин /СRP/ 8.00 лв.
 • Ревматоиден фактор / RF/ 8.00 лв.
 • Антистрептолизинов титор /АST/ 8.00 лв.
 • Австралийски антиген /HBsAg/ 10.00 лв.
 • Анти /HCV/ 15.00 лв.
 • HIV /СПИН/ 16.00 лв.
 • WASSERMAN /Сифилис/ 8.00 лв.
 • Helikobacter Pylori /Серум/ 16.00 лв.
 • Тропонин 12.00 лв.
 • PSA 17.00 лв.
 • Микроалбумин 16.00 лв.

Изследване на урина

 • Урина 3.00 лв.
 • Седимент 2.00 лв.

Други медицински услуги

 • Консултация с лабораторен лекар 20.00 лв.
 • Такса за работа с биологичен материал 3.00 лв.
 • Вземане на кръв в домашни условия 12.00 лв.
 • Отделяне на серум 3.00 лв.
 • Оцветяване на кръвни натривки 3.00 лв.

Прием

Вижте условията за постъпване и необходимите документи за желания от вас прием.

Използвайте лесния и удобен онлайн процес, за да изпратите документи.