Начало » За пациента » Новини

Мобилна специализирана медицинска помощ

И през 2020 година Централният кооперативен съюз продължи да внедрява иновации в различните кооперативни бизнес сектори. Това породи идеята да предостави на СБР „Здраве“ ЕАД специализиран здравен автомобил – възможност за предлагане на качествени мобилни медицински услуги, в малките, високопланински и труднодостъпни населени места в различни региони на страната, в които не се предлага медицинска помощ.

 

Специализираният медицински автомобил е оборудван с апаратура за спешна медицинска помощ и за мобилни медицински услуги в областта на кардиологията, неврологията, ендокринологията и вътрешните болести, за експресни изследвания на кръвна захар, преместване и придвижване на пациенти, педиатрична помощ и др. Той е предоставен за ползване от висококвалифицирания екип на кооперативния балнеокомплекс „Здраве“ в гр. Банкя, който ще оказва специализирани медицински услуги по диагностика и лечение в населени места, в които не се предлага медицинска помощ.

 

Освен с оборудването във високопроходимия автомобил, екипът разполага с последно поколение мобилна ултразвукова апаратура Accusion S2000 Siemens, която е първата по рода си в България. В негова помощ е и новата лаборатория на СБР „Здраве“ Банкя, която има възможност в рамките на един час да изследва COVID-19, всички видове грип, хепатит А, В и С, стафилококови инфекции и други заболявания. Лабораторията е в процедурата по акредитация.

Профилактични прегледи на служители и член-кооператори

Кооперативната Специализирана болница за рехабилитация „Здраве“ ЕАД, гр. Банкя извършва профилактични прегледи на служители и член-кооператори в разширен обем, като част от здравната политика и помощ

Конспект за конкурс за зачисляване за специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“

Рехабилитация – същност, определение, видове, основни принципи, контингенти за рехабилитация. Рехабилитационен потенциал.   Функционална оценка на опорно-двигателния апарат – мускулна сила /ММТ/, ставна подвижност /ъглометрия/,