Начало » Лечение

КП 264: Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

КП 264: Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

  • Стар инфаркт на миокарда
  • Последици от сърдечни операции- клапни протези, съдови протези, ангиопластика и аорто-коронарен байпас.