Начало » Лечение

КП 262: Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

Други необходими документи

За кп 262 само за пациентите с паркинсонова болест, които нямат епикриза или ТЕЛК, може да представят протокол от ЛКК комисия

Изключения

По кп 262 само за пациентите с мозъчни инсулти и множествена склероза приема е 2 пъти годишно до 2 години от болничното лечение доказано с епикриза.

КП 262: Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

  • Кауда еквина синдром
  • Вродени аномалии на ЦНС
  • Сирингомиелия и сирингобулбия
  • Последици от оперативно лечение на доброкачествени тумори на ЦНС
  • Тежки спастични парези на крайници
  • Последици от черепномозъчни травми и травми на гръбначен мозък
  • Мултиплена склероза
  • Паркинсонова болест
  • Последици от мозъчен инсулт- исхемичен, хеморагичен, субарахноидна хеморагия