Начало » Лечение

КП 261: Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

КП 261: Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

  • Вродени миопатии
  • Мускулна дистрофия
  • Спинална мускулна атрофия
  • ЛАС-болест на двигателния неврон