д-р Надежда Велинова

Д-р Надежда Велинова е специалист физиотерапевт в София с над 15 години
опит. Извършва лечение на деца и възрастни пациенти с широка гама заболявания на опорно-двигателния апарат, централна и периферна нервна система, ортопедични и неврологични заболявания.

До 1992 г. д-р Велинова работи в Отделение по физикална и рехабилитационна терапия към МБАЛ Враца. До 1999 г. практикува в ДКЦ 7 София. От 2019 г. до момента e част от екипа специалисти на МЦ Калимат. Владее английски и руски език. От месец февруари 2022 година д-р Велинова е част от екипа на СБР Здраве, гр. Банкя, а месец след това става
завеждащ II-ро отделение по физикална и рехабилитационна медицина.