д-р Марийка Соколова

Д-р Марийка Соколова е завършила Медицински университет – София през 1981 г.
Работила е в районна болница гр. Дупница, Първа градска болница – София, УМБАЛ Лозенец.
В момента работи като лекар интернист-ендокринолог в СБР „Здраве“ – гр. Банкя.

д-р Марийка Соколова

Ендокринолог / специалист вътрешни болести
Изследване:
Кабинет:
Работно време: