Our Blog

Архиви: Персонал

Рая Петрова

Завършила МК „Йорданка Филатетова“, гр. София, специалност Рехабилитатор. Започва работа в СБР „Здраве“, гр. Банкя през 2022 г.  познания в областта на ортопедия и травматология

Read More »