Медицински център

д-р Даниела Карафизиева

Д-р Даниела Диманова Карафизиева e специалист по физикална и рехабилитационна медицина. Изпълнява длъжността Директор по лечебната част в Специализирана болница за рехабилитация „ Здраве” ЕАД

Вижте повече »

д-р Цветанка Манолова

Д-р Цветанка Манолова е завършила Медицина, Медицинска академия – София през 1977 г.През 1985 г. придобива специалност „Вътрешни болести“.Придобита специалност „Кардиология и ревматология“.До 1999 г.

Вижте повече »

д-р Петя Иванова

Образование: д-р Петя Иванова завършва магистърска степен по медицина през 1990 година в  МУ, гр. София; през 1997 година успешно защитава специалност „Неврология“. Месторабота: от

Вижте повече »

д-р Веселка Благоева

Д-р Веселка Благоева е завършила „Медицина“, Медицинска академия – София през 1977 г. 1985 г. – придобива специалност „Вътрешни болести“. 1989 г. – придобива специалност

Вижте повече »

д-р ДМ Виолета Костадинова

Образование: Магистър по медицина   Специалност: Вътрешни болести и ендокринология и болести на обмяната   Научна степен:ОНС доктор по ендокринология и болести на обмяната   Публикации: Списание

Вижте повече »