Логопед-афазиолог

Маргарета Качмаджик

Завършила СУ „Климент Охридски” бакалавърска и магистърска степен с отличен успех. Трудов стаж 15 години.   Допълнителни квалификации: тифло и сурдо педагогика соматопедия

Вижте повече »