Микробиологична лаборатория

Микробиологична лаборатория

Ние знаем важността на висококачествените тестове

Новооткритата микробиологична лаборатория допълва и подобрява грижата за пациентите на СБР Здраве чрез своевременна, широкоспектърна и достоверна диагностика на бактериални, гъбни и вирусни инфекции. Тя има второ ниво на компетентност и участва в Национална система за външна оценка на качеството, за което се сертифицира два пъти годишно.

Ръководител на лабораторията е доц. д-р Бойка Маркова с над 40-годишен стаж по специалността.

Д-р Маркова има над 90 публикации в наши и чужди специализирани издания, в т.ч. Авторство и съавторство в учебници, ръководства и монографии. Притежава 2 удостоверения за рационализация и 1 авторско свидетелство за изобретение.

 

Лабораторията извършва платени изследвания по желание на гражданите, а също така изследвания с направление от личен лекар или специалист по линия на НЗОК. Всички резултати от изследванията се валидират и получават лично от пациента на хартиен носител или по интернет чрез индивидуална парола.

доц. д-р Бойка Маркова

Микробиолог
Изследване:
Кабинет:
Работно време: 08:00 - 17:00

Доказване на Covid-19 и грип А/В чрез PCR

Лабораторията е оторизирана от Министерство на здравеопазването да извършва високо специализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция“ (PCR), базирана на ДНК технология за доказване на вирусни антигени на SARS-CoV-2 (Ковид-19) в назофарингеален секрет. Чрез PCR лабораторията определя и наличието на грипни вируси А и В.

Запази час

+359 898 650 337, +359 886 666 879

Контакти

Адрес:
гр. Банкя
ул. Георги С. Раковски 15
1320 София, България

Работно време:

Всеки ден: 8.00 – 19.30 ч