Абонаментни Карти

  • Карта за 8 часа месечно обучение по плуване по предварителен график 100,00 лв.
  • Карта за 4 часа месечно обучение по плуване по предварителен график 50,00 лв.
  • Персонална карта за възрастен 160,00 лв.

    8 бр. посещения

  • Еднократно обучение възрастен 30,00 лв.
  • Месечна такса за паркинг 30,00 лв.