Рая Петрова

Завършила МК „Йорданка Филатетова“, гр. София, специалност Рехабилитатор. Започва работа в СБР „Здраве“, гр. Банкя през 2022 г.
 
  • познания в областта на ортопедия и травматология
  • познания в областта на периферните увреди
  • познания в областта на неврологичните увреждания
  • познания в областта на лечебния масаж 
  • познания в областта на проприоцептивно нервно-мускулно улесняване (PNF)

Рая Петрова

Рехабилитация
Изследване:
Кабинет:
Работно време: