Начало » Лечение

КП 263: Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система

Други необходими документи

За кп 263 е необходимо и ЕМГ изследване с валидност 6 месеца или КАТ или ЯМР с валидност 2 години и описано притискане на нервни коренчета

КП 263: Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система

  • Периферна пареза на горен или долен крайник.
  • Синдром на Гилен –Баре и други възпалителни полиневропатии.
  • Медикаментозна полиневропатия
  • Наследствени полинеропатии и атаксии
  • Множествен мононеврит
  • Травми на периферен нерв на горни и долни крайници
  • Увреждания на нервни коренчета и плексуси на горни и долни крайници
  • Парализа на БЕЛ/периферна увреда на 7 ЧМН/