• Групова лечебна гимнастика 8.00 лв.
 • Обща укрепваща гимнастика 8.00 лв.
 • Аналитична гимнастика - пасивна 25.00 лв.
 • Лечебна гимнастика със специализирани методи 25.00 лв.
 • Обучение - ходене с/без помощни средства 20.00 лв.
 • Пасивна ЛФК за долен крайник с артромот 10.00 лв.
 • ЛФК в клетка на "РОШЕ" 8.00 лв.
 • ЛФК с уреди в салон 8.00 лв.
 • Механотерапия 8.00 лв.
 • Индивидуална лечебна гимнастика 25.00 лв.
 • Вертикализация и обучение в ходене 25.00 лв.
 • Мануална терапия 25.00 лв.
 • Избор на мед. специалист кинезитерапевт и/или масажист 1 бр. процедура 5.00 лв.